Kullanıcı Adı :   
Parola :   
Beni Hatırla Üye Ol
   
 
     
  
 
 
Yerel Siyaset
Hulusi ŞENTÜRK
Modern Kent Yönetimi
Erol KAYA
Hulusi ŞENTÜRK
Osman DANIŞ
Sami ŞİMŞEK
Belediyecilik Terimleri
Hulusi ŞENTÜRK
KENT ESNAF VE ZANAATKARLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Fatih YÜCEL
Isparta Toplantıları 6
Hulusi ŞENTÜRK
Isparta Toplantıları 7
Hulusi ŞENTÜRK
 
 
Yerel Siyaset - BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ
BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ    
      Meclis üyeliği siyasi bir görevdir. Hemşerilerin oylarıyla belirlenen meclis üyeleri, mecliste encümen üyeliği, komisyon üyeliği, denetim komisyonu üyeliğine de seçilebilmektedir. Meclis üyelerinin aynı zamanda belediye yönetimi ve başkanlıkla ilgili idari görevleri de vardır.      Ülkemizde, belediye yönetiminde güçlü başkanlık sistemi tercih edilmiştir. Kanaatimizce bu, ülkedeki siyasi ve sosyal şartlara da uygundur. Ancak bu, meclis üyelerinin yetki ve sorumluluklarının olmadığı anlamına da gelmemektedir. İngiltere’de seçimle işbaşına gelen Londra ve boroughlar (ilk kademe belediyeleri) ile birkaç büyük belediye dışında güçlü meclis yönetimi vardır. Bu belediyelerde belediye başkanı adeta sembolik kalmakta, her yıl meclis içinde siyasi partiler arasından sırayla belediye başkanı seçilmekte, yetki ve sorumluluklar da buna göre düzenlenmektedir. Bu sistem, ülkemize uygun değildir.      Önceki 1580 sayılı yasaya göre 5393 sayılı yasa ile getirilen yeniliklerden birkaçını ele almakta fayda vardır:      1. Yeni yasada ihtisas komisyonlarının oluşumunda düzenleme yapılmıştır. Buna göre ihtisas komisyonları, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. (madde 24) Önceki düzenlemede ihtisas komisyonu üyelikleri, oy çokluğuna göre oluştuğundan çoğunlukla komisyonlar bir veya birkaç parti arasında dağılırdı. Hâlbuki şimdi zorunlu olarak komisyonlarda meclisteki tüm parti grupları temsil edilmektedir. Bu düzenleme gayet isabetli olmuştur. Tabii ki bazı belediyelerde mecliste muhalefet olmaması veya yeterli üye sayısı olmaması durumu olabilmektedir.      2. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu yüz binden fazla olan belediyelerde denetim komisyonu kurulması zorunluluğu getirilmiştir. (madde 25) Bu komisyonun oluşması da her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlaması suretiyle oluşur. Belediyenin iç denetimi bakımından yeni bir kurum olan denetim komisyonu, faaliyetlerini yasada belirtilen şekliyle yapar. Bununla birlikte uygulamanın yeni olmasından dolayı bir takım aksaklıklar görülmektedir. Komisyon, bazı belediyelerde yetkisini aşmakta, idareye müdahale şeklinde davranabilmekte veya siyasi amaçla hareket edebilmektedir. Bu tür aksaklıklar zamanla düzelecektir.      3. Yasa ayrıca meclisin bilgi edinme ve denetim yollarını açıkça düzenlemiştir. (Madde 26)      4. Meclis üyelerine ve meclis başkanına, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için belirli miktarda huzur hakkı verilmesi düzenlenmiştir. (Madde 32) Meclis üyeliği aslında gönüllülük esasına dayanmakla beraber belirli miktarda huzur hakkı tanınması olumlu bir gelişmedir. Çünkü sadece gönüllülük esasıyla, hiçbir huzur hakkı olmadan yapılan çalışma verimli olmamaktadır. Önceden, seçilen meclis üyeleri kamu hizmeti için kendi paralarıyla hizmet etmek zorunda kalmakta idiler.      Meclis üyelerini adaylık sürecinde siyasi partiler belirler. Tabii ki burada da demokratik teamüller veya parti içi demokrasi etkilidir. Bazen meclis üyeliği parti yöneticilerine akrabalık, iş ortaklığı veya dernek-cemaat yakınlığı şeklinde olabilmektedir. Bu durum, ülkemizin siyasi tecrübeleri ile yakından ilgilidir.      Meclis oluşumunda mesleklere göre dağılıma önem verilmesi gerekir. Bu bakımdan esnaf, sanayici, serbest meslek erbabı, inşaatçı (müteahhit, mühendis), emekli, engelli dernekleri temsilcisi, spor dernekleri temsilcisi dengeli olmalıdır. İşçilerin de meclis üyeliği mümkün olmakla beraber aynı belediyede olması sakıncalıdır. Bilindiği gibi memurların görevlerinden ayrılmadan meclis üyeliği yapma hakları yoktur.      Belediye meclisinde farklı meslek mensuplarının olması, halkın çeşitli kesimlerinin görüşlerinin meclise yansımasını sağlar. Bu, başkanlığın ve siyasi partilerin toplumun çeşitli gruplarıyla irtibatını kolaylaştırır.      Meclis üyelikleri ve komisyonlarda imar ve planlama grupları daha fazla önem taşımaktadır. Hatta bazı meclislerde mücadeleler bu birimlerde artmaktadır. Çünkü belediyelerin planlama ve imar faaliyetleri şehir rantını paylaştırmaktadır. Bu sebeple meclislerin ve siyasi partilerin emlakçı ve inşaatçı hâkimiyetine dönüşmemesine dikkat edilmelidir. Bu kanaat, inşaat ve emlak işleriyle uğraşanların yanlış yapacakları şeklinde algılanmamalıdır.      Ayrıca belediye meclis üyelerinin gönüllülük yönü de göz önüne alınarak; halkın itibar ettiği, düzgün şahsiyetlerden oluşmasına dikkat edilmelidir. Yine meclis üyeleri ile başkanlar veya personel arasında uyuşmazlıklar görülebilmektedir. Aslında bu tartışmalar, atanmış-seçilmiş tartışmalarının uzantısı niteliğindedir. Her kesim, kendi sorumluluğunu ve yetkisini öğrendikçe ve içselleştirdikçe, bunların azalacağı kuşkusuzdur.      Belediye meclis üyeliği, siyasetten önce hemşehriliğin ön planda tutulması gereken bir kimliktir. Üstelik yerel demokrasinin gelişmesinde önemli bir fonksiyona sahiptir.
Adem ESEN    
15. Sayıdan    

  Yazarın Diğer Yazıları
 • BELEDİYELERİN TEMİZLİK HİZMETLERİ
 • HOCAM PROF. DR. SABAHATTİN ZAİM’İN ARDINDAN
 • PLANLAMA VE YAPI DENETİMİ
 • GENÇLİĞİN YEREL SİYASETE KATILIMI
 • Belediyelerde Sosyal Konsey
 • ŞEHİRLERDE GÜVENLİK
 • KARDEŞ ŞEHİR MÜNASEBETLERİ
 • BELEDİYELERİN KALİTELİ ASFALT YAPIMI
 • ŞEHİR İÇİ ULAŞIM
 • GENÇLERİN İSTİHDAMI VE YEREL YÖNETİMLER
 • YEREL YÖNETİMLERDE ÜCRET DENGESİZLİĞİ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
 • JAPONYA’DA AFET ZARARLARINI AZALTMA ÇALIŞMALARI
 • YEREL YÖNETİMLER OKULU
 • KENT SOHBETLERİ
 • Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
  Çerçevesinde Ülkemizde
  Yerel Yönetimler
 • Kamu Yönetimi Reformu Üzerine
 • YEREL YÖNETİM ÜZERİNE NOTLAR


    Haberler
   
   

  Bu yıl ülkemizde yaz mevsimi alışıldık mevsimler şartların ötesinde, bol yağmurlu olarak geçiyor

   
  YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ve BELEDİYELER
  Ahmet Hamdi AYDIN
  E-BELEDİYECİLİK YA DA DİJİTAL KENTLER
  M. Akif ÇUKURÇAYIR
  KENTSEL KALKINMA ve SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
  Erol KAYA
  BDP’li BELEDİYELER NE YAPMAK İSTİYOR?
  Hulusi ŞENTÜRK
  Son Sayıdan Tüm Yazılar
  En Çok Okunanlar